Chính sách cookie

Trong chính sách Cookie này, các thuật ngữ sau có ý nghĩa như sau:

Tệp Cookie

Tệp Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Các tệp Cookie này cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, như các thiết lập ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập, để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web cá nhân hóa và thuận tiện hơn.

Cookie Cần Thiết

Cookie Cần Thiết là các Cookie cần thiết cho việc vận hành cơ bản của trang web. Chúng bao gồm, ví dụ như, Cookie để cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web, hoặc Cookie để ghi nhớ các mục trong giỏ hàng của bạn khi mua sắm trực tuyến.

  • Tên Cookie: [Tên Cookie]
  • Mục đích: [Mục đích sử dụng]
  • Thời gian lưu trữ: [Thời gian lưu trữ]

Cookie Về Hiệu suất

Cookie Về Hiệu suất thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như các trang bạn thăm nhiều nhất hoặc thông báo lỗi bạn nhận được. Chúng không ghi nhớ thông tin cá nhân của bạn. Thông qua việc thu thập thông tin này, chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của trang web và cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.

Cookie Quảng cáo

Cookie Quảng cáo được sử dụng để cung cấp quảng cáo có liên quan hơn cho bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn thấy quảng cáo và đo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Cookie Quảng cáo thường được đặt bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà quảng cáo hoặc các mạng quảng cáo.

Bạn có lựa chọn

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng Cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận Cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối việc chấp nhận Cookie nếu bạn muốn. Tuy nhiên, việc từ chối Cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và có thể khiến một số tính năng trang web không hoạt động đúng cách.

  • Cách từ chối Cookie: [Hướng dẫn từ chối cookie trên trình duyệt]