Chính sách bảo mật

Tại tf88-casino.top, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khảo sát hoặc gửi yêu cầu thông tin qua trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ địa lý.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân qua việc sử dụng 'cookies'. Cookies là các tệp tin văn bản nhỏ mà trang web gửi đến máy tính của bạn để xác định bạn là người dùng đăng nhập hay không đăng nhập, cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn và thu thập thông tin về quyền riêng tư của bạn.

  • Loại cookie: đăng nhập
  • Mục đích: xác minh xem người dùng đã đăng nhập hay chưa

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookies thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số chức năng trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, và nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác đáng tin cậy nhằm cung cấp dịch vụ cho bạn, như thanh toán qua điện thoại di động hoặc khử trùng gói hàng.

  • Loại đối tác: cổng thanh toán
  • Mục đích: xử lý thanh toán hàng hóa và dịch vụ